Одним із наріжних елементів технології забезпечення ідентифікації та безпеки – Динамічний контроль доступу (Динамічного контролю доступу) в Windows Server 2012, є функціонал Інфраструктура класифікації файлів (FCI – Інфраструктури класифікації файлів). FCI використовується на файлових серверах організації і надає можливість створювати нові властивості і атрибути(Властивості класифікації файлів) для класифікації по ним файлів. FCI дозволяє в автоматично режимі класифікувати файли відповідно до вмісту файлу або каталогом, в якому вони знаходиться; здійснювати управління файлами (наприклад, термін протягом якого можливий доступ до файлу); генерувати звіти, що показують розподіл класифікаційних властивостей на файлових сервері. Файли на підставі ключових слів або патернів можуть в автоматичному режимі класифікуватися, наприклад, як конфіденційні або містить персональні дані. Однак користувач (власник) без використання FCI може і вручну класифікувати файли.

FCI – це елемент Dynamic Access Control, який класифікує файли, привласнюючи їм теги, від яких залежить застосування політик DAC.

вперше технологія Інфраструктура класифікації файлів з’явилася в Windows Server 2008 R2. Які ж можливості вона надавала? За допомогою FCI можливо реалізувати різні сценарії обробки документів в файлових сховищах (в т.ч. містять конфіденційну інформацію): збір, шифрування, перенесення, архівування, відправку по маршруту і видалення файлів. За допомогою FCI можна, наприклад, реалізувати сценарій, що дозволяє грунтуючись на класифікації файлів, автоматичного переміщення файли з дорогих сховищ в більш дешеві і повільні, або наприклад, автоматично робити файли недоступними після закінчення певного часу.

На скріншоті нижче показаний приклад файлу, який класифікований як відноситься до країни Єгипет і відділу «Finance». Атрибути класифікації можуть бути абсолютно будь-яким: наприклад, пріоритет, конфіденційність, місце розташування, організація і т.д.

опис: зображення

Як класифікувати файл або каталог вручну

Файли і каталоги можна класифікувати вручну, відкривши вікно властивостей об’єкта і вибравши вкладку «Класифікація». У нашому прикладі зі списку зумовлених значень можна вибрати інші значення для атрибутів country і Department.

опис: зображення

автоматична класифікація

Для настройки автоматичної класифікації об’єктів в Windows Server 2012 необхідно з допомогти консолі Server Manager встановити роль Файловий сервер (Файлового сервера).

встановивши компонент Менеджер ресурсів файлового сервера (FSRM), відкрийте відповідну MMC консоль і серед знайомих груп Quota, File Screening, File Management ви побачите новий підрозділ Управління класифікацією (Управління класифікацією), що складається в свою чергу з двох підрозділів:

 • Classification Properties – служить для створення атрибутів класифікації (в нашому прикладі це атрибути country і Department, що мають статус глобальних, тому що вони опубліковані в AD)
 • Classification Rules – правила автоматичної класифікації

опис: image82

Щоб налаштувати автоматичну класифікацію документів, потрібно створити правило класифікації.

Одним із способів організації автоматичної класифікації файлів на підставі місця розташування – властивість класифікації – ПапкаВикористання. Це зумовлене властивість, що зберігається в розділі Classification Properties. За замовчуванням, в ньому визначені 4 типи даних:

 • Дані додатків – Application data
 • Резервні копії – Backup Data
 • Групові дані – Group Data
 • Файли користувачів – User Files

Тут же можна створити власні типи даних.

опис: зображення

Створимо тут власні типи папок для фінансового (Financial) і інженерного відділу (Engineering) .Потім необхідно визначити які файли до якого відділу (типу даних) віднести. Для цього клацніть по порожньому місці консолі FSRM в розділі КласифікаціяВластивості і виберіть пункт ВстановитиПапкаУправлінняВластивості

Виберіть властивість ПапкаВикористання і вкажіть папки, які будуть використовуватися кожним департаментом, або містять певний тип даних. Однак слід розуміти, що в даному випадку налаштовувати не класифікація файлів (ми будемо налаштовувати її пізніше), ми визначимо приналежність папок, яку задіємо в класифікують правилі

опис: зображення

Ми налаштували так:

опис: зображення

Створимо правило класифікації даних

Прийшов час в розділі КласифікаціяПравила створити нове правило (контекстне меню Create Classification Rule):

опис: зображення

Вкажіть ім’я правило (ми створюємо правило класифікації файлів як належать фінансовому департаменту).

на вкладці Сфера дії вказуємо каталоги, які необхідно враховувати при проведенні класифікації, виберемо створене раніше правило ФінансовіДані (Автоматично додає всі обрані раніше папки), можна також додати каталоги вручну (в прикладі це E: share1).

опис: зображення

на вкладці Класифікація можна вибрати один з двох методів класифікації:

 • Класифікація папок – класифікація на підставі каталогів (атрибути застосовуються до всіх файлів каталогу)
 • Класифікація змісту – класифікація за вмістом файлів. У цьому трапляється по всіх файлів в каталозі здійснюється пошук за ключовими словами, паттернам або регулярними виразами (номера проектів, кредитних карт, ідентифікатори відділів і т.д.).

На скріншоті вказано правило класифікації на підставі каталогів, правило класифікації по вмісту буде розглянуто нижче.

опис: зображення

на вкладці Тип оцінки вказується порядок застосування та повторного застосування правил класифікації до файлів. У прикладі нижче ми вказали, що система може перезаписувати поточну класифікацію, тим самим ми гарантуємо, що призначена для користувача класифікація буде перевизначена корпоративним правилом.

опис: зображення

У наступному правили класифікації ми створимо правило класифікації на основі вмісту файлу:

опис: зображення

В даному правилі здійснюється класифікація даних по країні, тому ми додамо в нього каталоги та інженерного і фінансового департаменту.

опис: зображення

В даному правилі класифікації на основі вмісту файлу, ми спробуємо класифікувати дані, що відносяться до країни Egypt.

опис: зображення

У розділі Parameters виберіть Налаштуйте. У вікні можна реалізувати пошук на підставі регулярних виразів, рядки або чутливі до регістру рядки.

За допомогою регулярних виразів можна здійснювати пошук в текстових документах (в тому числі файлу tiff) за різними критеріями, наприклад:

 • Наявність коренів в слові, не звертаючи уваги на відмінки і суфікси
 • Наявність слів або словосполучень в довільному порядку
 • Наявність даних в певному форматі, наприклад номерів кредиток, телефонів, даних паспортів чи адрес електронної пошти
 • Умови зустрічі певної кількості зустрічі шуканих даних в файлі (наприклад, не менше 3 номерів кредитних карт, або телефонів)

опис: зображення

У нашому прикладі, ми здійснимо пошук документів за ключовим словом Egypt, і в разі виявлення файл повинен класифікуватися цим правилом (можна вказати мінімально і максимально необхідну кількість входжень ключового слова в документ).

опис: зображення

Отже, ми створили два правила класифікації:

опис: зображення

Спробуємо тепер запустити автоматичну класифікацію файлів. Нехай у нас є 2 файли, один з яких містить слово Egypt, а другий – ні. Ці файли поміщені в Каталоги “Financial Files” і “R & D files”, як ви бачите на даний момент вони ніяк не класифікований.

опис: зображення

опис: зображення

Запустимо наші класифікують правила (Запустіть класифікацію з усіма правилами):

опис: зображення

З результатом роботи правил можна познайомиться в звітах в звітах.

опис: зображення

Як ви бачите, все відпрацювало правильно, файлам з ключовим словом присвоєна правильна країна, а всього вмісту каталогу фінансового відділу атрибут Finance.

На даному етапі ніяких операцій з класифікуються файлами виконано не було, вони були просто відзначені потрібними нам атрибутами. Надалі на підставі класифікації файлів з ними можна виконати різні операції, зокрема зашифрувати файли за допомогою AD RMS (приклад використання описаний в статті Шифрування файлів за допомогою AD RMS на базі інфраструктури класифікація файлів Windows Server 2012), або керувати доступом до них за допомогою Windows Server 2012 Dynamic Access Control. Ці аспекти ми розглянемо в наступних статтях серії.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *