для резервного копіювання Exchange Server 2013 існує досить велика кількість спеціалізованих програмних продуктів, кожен з яких має свої сильні й слабкі сторони. Однак більшості з них платні, а їх ціна може завдати істотного удару по скромному ІТ-бюджету невеликих російських компаній.

На щастя, можна скористатися функціоналом Функції резервного копіювання Windows Server (WSB), Який є вбудованим модулем резервного копіювання в Windows Server 2008/2008 R2. Звичайно, його функціонал не дуже радує кількістю підтримуваних функцій і зручністю управління, але як мінімум дозволяє в разі НП не залишитися без актуальною резервною копією з базою поштових скриньок користувачів.

Отже, маємо таку конфігурацію: мережа з поштовим сервером Exchange Server 2013 (на Windows Server 2008 R2) з однією поштовою базою. Наше завдання – налаштувати резервне копіювання поштового сховища Exchange 2013 за допомогою стандартних засобів Windows.

Кілька основних технічних моментів щодо бекапа поштових баз Exchange 2013 засобами WSB:

  • Резервне копіювання виконується за допомогою служби тіньового копіювання томів (VSS – Volume Shadow Copy Service) на рівні томи цілком
  • Можливий тільки локальний запуск і управління резервним копіюванням
  • Резервну копію можна писати як на локальний диск, так і по мережі в кулі
  • Можливо створити тільки повну (full) резервну копію бази. Інкрементальні, диференціальні і т.п. бекапи не підтримуються.
  • Можливий бекап тільки активної бази DAG

За замовчуванням функціонал Windows Server Backup в Windows Server 2008 R2 не встановлено. Встановимо цей компонент з командного рядка:

Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature "Backup-Features" | Add-WindowsFeature "Backup-Tools"

Перевірити чи встановлений компонент Backup-Features можна так:

Get-windowsfeature | where {$_.name -like "*backup*"}

Установка компонента windows server backup feautures

Примітка. Встановити компонент резервного копіювання можна і з графічної консолі Server Manager: Установка WSB з GUI

Створення резервних копій бази Exchange 2013 можна налаштувати з GUI Server Backup або за допомогою Powershell. Розглянемо 2 спосіб.

Імпортуємо команди Windows Backup в сесію Powershell:

add-pssnapin windows.serverbackup

Створимо нову політику резервного копіювання, яка буде містити всі параметри резервного копіювання та розклад його запуску.

$WBPolicyExch = New-WBPolicy

Зазначимо диск, на якому зберігається поштова база Excnahge (в прикладі E: )

$BackupSrc = New-WBFileSpec –FileSpec E:

Додамо диск в політику

Add-WBFileSpec –Policy $WBPolicyExch –FileSpec $BackupSrc

Зазначимо диск або мережеву кулі, куди будуть складатися резервні копії (тут можна вказати системний диск або той же самий диск з базою):

$WBTargetFolder = New-WBbackupTarget –NetworkPath "\srvBak01bakexchange2013"

Додамо пристрій зберігання резервних копій в політику

Add-WBBackupTarget –Policy $WBPolicyExch -Target $WBTargetFolder

Зазначимо, що для резервного копіювання буде використовуватися метод VSS Full Backup

Set-WBVssBackupOptions -Policy $WBPolicyExch -VssFullBackup

Перевіримо політику на помилки:

$WBPolicyExch

Перевіримо статус поштової бази перед запуском бекапа:

Get-MailboxDatabase mdb001 –Status

Отримати статус бази Exchange Get-MailboxDatabase -status

В даному випадку видно, що резервне копіювання поштової бази ні разу не виконувалося.

Запустити резервне копіювання поштової бази Exchange 2013 можна негайно:

Start-WBBackup -Policy $WBPolicyExch

Або за розкладом:

Set-WBSchedule –Policy $WBPolicyExch –Schedule 23:00

Запуск резервних копіювання поштової бази exchange server 2013

Після завершення резервного копіювання WSB оновить заголовок поштової бази даних і запише в нього інформацію про час виконання останнього бекапа:

Get-MailboxDatabase mdb001 -Status | select Lastfullbackup

exchange 2013 Lastfullbackup - дата створення останньої резервних копії

Вивести список резервних копій можна так:

Get-WBBackupSet

Отримати статус виконання останнього завдання:

Get-WBJob -previous 1

Примітка. Після виконання резервного копіювання поштової бази скидаються (видаляються) логи транзакцій журналів Exchange, звільняючи додатково місце на диску.

https://winitpro.ru/index.php/2014/02/19/vosstanovlenie-mailboxstore-exchange-2013/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *