У нашій організації System Center Configuration Manager використовується для поширення програмного забезпечення, однак тепер ми вирішили використовувати функції цієї системи для реалізації функцій віддаленого управління клієнтськими ПК (що дуже затребуване службою Helpdesk). Однак варто врахувати, що для того, щоб функція віддаленого управління працювала (утиліта називається SCCM Remote Tools), необхідно відкрити ряд портів як на мережевому обладнанні, так і на брандмауері Windows.

Віддалений Інструменти використовуються наступні порти:

1.  TCP порт 135
2. Порт TCP / UDP 2701
3. Порт TCP / UDP 2702

Найбільш правильно в доменній середовищі було б поширити дані виключення в брандмауері Windows за допомогою групової політики. Знайти цю групову політику можна за наступним шляхом:

Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> Network Connections -> Windows Firewall -> Domain Profile -> Windows Firewall: Define inbound port exceptions (дозволити такі висхідний виключення)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *