Безпечний режим (Safe Mode) в системах Windows є одним з базових інструментів, що дозволяють відновити працездатність системи. Одним із суттєвих недоліків безпечного режиму – неможливість установки / деінсталяції програм з msi-пакетів. Це обмеження викликано тим, що розробники вважали службу Інсталятор Windows (Установник Window) потенційно небезпечною, і вирішили скасувати старт цієї служби при завантаженні системи в безпечному режимі. Що в деяких випадках вкрай незручно.

Більшість сучасних додатків для свій коректної установки / видалення користуються послугами служби Windows Installer, і якщо вона недоступна, їх установка або видалення неможливо. Припустимо, що для відновлення роботи комп’ютера, необхідно в безпечному режимі видалити якесь додаток, що заважає нормальному завантаженні системи (наприклад, антивірус). При спробі запустити стандартний деінсталятор з метою видалити додаток, система повідомляє:

Не вдалося отримати доступ до служби інсталяції Windows. Це може статися, якщо інсталятор Windows встановлений неправильно. За допомогою зверніться до персоналу служби підтримки

Запуск служби windows installer в безпечному режимі

Вручну запустити службу Windows Installer в Safe Mode також не вийде (Services -> Windows Installer -> Start):

Windows не може запустити службу інсталятора Windows на локальному комп’ютері. Помилка 1084: Цю службу не можна запустити в безпечному режимі

Windows не може запустити службу інсталятора Windows на локальному комп'ютері

Однак існує невеликий трюк, що дозволяє запустити службу Windows Installer в безпечному режимі і коректно деінсталювати ПЗ.

Щоб включити службу Windows installer в Safe Mode:

  1. Відкрийте редактор реєстру і перейдіть в розділ HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control SafeBoot Minimal (Якщо система запущена в звичайному Safe Mode) або розділ HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control SafeBoot Network (Якщо використовується безпечний режим з підтримкою командного рядка)
  2. Створіть новий розділ з ім’ям MSIServer
  3. У новому розділі автоматично з’явиться новий параметр з ім’ям Default. Задайте йому значення Обслуговування.Запуск служби MSIServer в Safe Mode
    Примітка: Ці операції можна замінити однією командою:

    REG ADD "HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalMSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"
  4. Тепер службу Windows Installer можна запустити через панель управління службами (Services) або з командного рядка:
    net start msiserver

Після запуску служби MSIServer можливо безпосередньо в безпечному режимі видаляти / встановлювати будь-який додаток з msi-монтажник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *